ทักถามแอดมินใน LINE ได้ตลอดนะครับ ✅ คลิกที่นี่ หรือโทร 08-08-100-800

Exchange-and-Return

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

1) กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากแต่ท่านจำเป็นต้องแจ้งเราทราบภายในวันที่มีผู้รับสินค้า หากเป็นรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เช็นต์รับสินค้า หากเป็นทางมอเตอร์ไซต์คุณต้องแจ้งหลังจากรับไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือหากเป็นทาง บขส. หรือการบินไทย คุณต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันหลังจากวันส่งสินค้า ซึ่งนับจากใบเสร็จการส่งสินค้า โดยที่คุณต้องได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า        

2) สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด และต้องไม่มีรอยหรือการยับของหนังเพิ่มจากสภาพก่อนส่งออกจากโกดัง

3) กรณีที่เกี่ยวกับความชอบทุกประเภท สีหนัง ขนาด ให้ดูก่อนฉีกถุง มิฉะนั้นจะไม่รับเปลี่ยนคืน        

4) หากต้องการคืนสินค้า คุณจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมาที่โกดัง ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะมีระยะเวลาการทำเรื่องคืนค่าสินค้า โดยประมาณ 14 วัน        

5) หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มีราคาต่ำกว่า พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ คุณจำต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด และเราจะส่งสินค้าที่คุณต้องการไปให้ใหม่ หลังจากได้รับสินค้าตัวเดิมคืน และผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6) ในกรณีเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธ์ส่งสินค้าที่ถูกแจ้งเปลี่ยนทางไปรษณีย์เท่านั้น        

7) เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อที่โกดัง ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากได้มาเลือก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว        

8) หากความผิดพลาดเกิดจากเรา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น ได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าเสียหาย ซึ่งสินค้าเสียหาย หมายความว่า สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซิปเสีย กระดุมหลุด อะไหล่ตัวคล้องสายสะพายหัก หรือการไม่สามารถงานตามปกติได้ ซึ่งเรื่องนี้ลูกค้าต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า และด้วยเหตุผลตามข้อ 7)  ถ้าลูกค้าไม่แจ้งให้เราดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ        

9) สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้        

10) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการเปลี่ยนหรือคืน ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด        

11) ในกรณีที่สินค้ามีรายละเอียด เช่น รอยการตัด/เย็บไม่เหมือนในรูป สีของหนังเพี้ยนไม่ตรงกับภาพประกอบ ประเภทของหนัง รอยบนหนัง ลายของหนังที่ต่างจากภาพในเว็ปไซต์ วัสดุและสีของอะไหล่ที่ใช้ ขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า หรืออะไหล่ ซึ่งรายละเอียดต่างๆตามนี้ คุณไม่สามารถใช้อ้างอิงกับสินค้าตัวจริงได้ จากเงื่อนไขข้อ 10) แล้ว หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด          

12) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัท เอพี แมฟเวอริค ผู้ดำเนินการเว็ปไซต์ bagspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัท เอพี แมฟเวอริค จำกัด ผู้ดำเนินงานเว็ปไซต์ bagspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงต่างๆทั้งหมดได้ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า